Ordförande – Michaela Persson
President
ordforande@ufuppsala.se

Vice ordförande – Elin Colmsjö
Vice president
vice-ordforande@ufuppsala.se

Kassör – Erik Forsberg
Cashier
kassor@ufuppsala.se

Medlemssekreterare – Katarina Bungerfeldt
Member Secretary
medlemssekreterare@ufuppsala.se

Programsekreterare – Felicia Wartiainen & Niclas Hvalgren
Program Secretary
program@ufuppsala.se

Reseansvarig – Alicia Björnsdotter
Travel Coordinator
resa@ufuppsala.se

Aktivitetsansvariga – Thor Greve & Rebecca Heine
Activity Coordinators
akivitet@ufuppsala.se

Chefsredaktörer för Uttryck – Eva Forslund & Isa Lappalainen
Editors in Chief
redaktionen@ufuppsala.se

PR-ansvariga – Leo Nyström & Sara Ludvigsson
Information & PR Coordinators
pr@ufuppsala.se

Webbredaktör – Max Karpefors
Web Editor
webbredaktionen@ufuppsala.se

Radioansvarig – Teodor Sundström
Radio Editor
radio@ufuppsala.se

Debattsklubbsansvarig – Hugo Ahlner
President of the Debate Club
debateclub@ufuppsala.se

UFS-representant – Anna Tybrandt
SAIA Representative
ufs@ufuppsala.se