activity group

Är du intresserad av utrikespolitik och skulle vilja lära dig mer genom intressanta, roliga och interaktiva aktiviteter? Då är Aktivitetsgruppen rätt grupp för dig!

Aktivitetsgruppen ordnar de flesta events som inte är föreläsningar eller resor utomlands. Det är medlemmarna som väljer vilka aktiviteter de vill vara med och organisera, varför de aktiviteter som genomförs även alltid lockar en mängd studenter som inte är medlemmar i gruppen.

Vem kan bli medlem i Aktivitetsgruppen?
Alla. Det finns inga krav på vem som kan gå med i gruppen. Dock kräver vissa aktiviteter ett UF-medlemsskap, därför kan det vara bra att teckna ett sådant innan eller kort efter att ha gått med i gruppen.

Vad händer på mötena?
Vi brainstormar av nya aktiviteter, konkretiserar idéer och följer upp startade projekt. Projekten planeras oftast mer ingående i mindre grupper och Aktivitetgruppsmötena är huvudsakligen till för att ge de olika projekten nödvändiga förutsättningar för att lyckas. Detta görs genom att sammansätta de mindre grupperna och ge ett projekt vissa riktlinjer. I Aktivitetsgruppen pågår vanligtvis ett flertal projekt samtidigt och den enda gränsen för vad som kan genomföras är medlemmarnas vilja.

På mötena är det upp till dig hur aktiv du vill vara och självklart kan det ta en viss tid att hitta det projekt som du verkligen skulle vilja vara med och genomföra. Den enda gyllene regeln som finns är att utföra de uppgifter du åtagit dig, men det är helt upp till dig vilka uppgifter du tar på dig.

Några exempel på tidigare aktiviteter som genomförts i Aktivitetsgruppen är: Fundraisers, studiebesök, filmfestivaler, språkutbyten, valvakor, temafester och workshops.

Kom på ett möte, ta en fika och lär dig mer om hur gruppen fungerar!

Aktivitetsansvariga

Gabriella Linderoth och Julius Rosenlund
aktivitet@ufuppsala.se