Utrikespolitiska föreningen i Uppsala arbetar sedan grundandet 1948 för att upprätthålla en seriös bevakning av, och väcka debatt kring, utrikespolitiska och internationella frågor. Detta gör vi främst genom att anordna föredrag två gånger per vecka under terminerna.

Olika personer bjuds in för att tala; allt från miljöaktivister och journalister till ambassadörer och politiker. Bland tidigare föreläsare kan nämnas Herbert Tingsten, Per-Anders Fogelström, Alva och Gunnar Myrdal, Olof Palme, Günther Wallraff, Boutros Boutros-Ghali, Anna Lindh, Hans Blix, Mohamed ElBaradei, Stefan Holm, Carl Bildt, Göran Persson, Kofi Annan and Ban Ki-Moon.

Medlemmar går in gratis, för icke-medlem kostar det 60 kr. Medlem blir du genom att sätta in 100 kr på plusgiro 36 50 10–8, eller genom att lösa medlemskap vid föredrag. I medlemskapet ingår dessutom en prenumeration på vår tidning Uttryck (fyra nummer/år), möjlighet att delta i studiecirklar, arbetsgrupper, fester, resor, utbildningar och mycket annat.