Nya poster utlyses

Utrikespolitiska Föreningen utlyser tre poster.

PROGRAMASSISTENT

Att vara programassistent är en fantastiskt möjlighet att få engagera sig mer i Utrikespolitiska föreningen. Du får träffa spännande människor och du får en chans att aktivt påverka programmets utformning. Ditt jobb kommer vara att bistå programsekreterarna i deras arbete, vilket kan innebära många olika uppgifter, t.ex. att göra research på spännande föredragsteman, bjuda in föredragshållare, hjälpa till med genomförandet av föredragen och olika administrativa uppgifter. Posten är en av de mer krävande ämbetsposterna, men den ger otroligt mycket tillbaka!

Vi söker dig som är organiserad, ambitiös, engagerad och har ett stort intresse för utrikespolitik och föreningsarbete.

Programassistenten kommer att vara ämbetesperson och förtroendevald inom UF vilket kan innebära lättare styrelsearbete, så som att dela ut programblad, sätta upp affischer och hjälpa till vid större event.

Skriv en A4-sida där du berättar om vem du är, relevanta erfarenheter och varför just du skulle passa som programassistent för Utrikespolitiska föreningen och skicka till program@ufuppsala.se innan den 30 september. De ansökande som går vidare i processen kommer sedan att kallas till en personlig intervju.

 
AKTIVITETSASSISTENT
Som aktivitetsassistent har du en dynamisk position inom UF. Tillsammans med Aktivitetsansvarige är du ansvarig för att samordna aktivitetsgruppen och genom den anordna roliga och intressanta aktiviteter för våra medlemmar. Dessa kan vara besök till organisationer och företag, diskussionskvällar, filmkvällar och mycket mer.
Du som söker posten bör vara organiserad, ha en god kommunikationsförmåga och känna dig bekväm i en ledarroll. Eftersom vi har många internationella medlemmar i aktivitetsgruppen är färdigheter i Engelska ett klart plus. Låter posten intressant? Kontakta då aktivitet@ufuppsala.se med en kort beskrivning av dig själv. Deadline för ansökan är torsdag 2:a oktober.

 

KARRIÄRDAGSANSVARIG

Är du intresserad av att organissera en karriärmässa mot arbeten och internship inom det offentliga? Som karriärdagsansvarig leder du en grupp om 6 personer och har det övergripande ansvaret av att anordna den mässa som varje år besöks av hundratals Uppsalastudenter .

Förra årets karriärdag hade representanter från ett 30-tal myndigheter, fackförbund, organisationer och privata företag och ägde rum i april. Projektet som drivs av Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala och karriärdagsansvarige innehar en ämbetspost i UF. Karriärdagen har tidigare år varit ett samarbete med Uppsala Politicesstuderande, UPS och Uppsala Peace and Development Student’ Association.

Som Karriärdagsansvarig har du således det övergripande ansvaret och har till uppgift att koodinera projektgruppen. Arbetet handlar alltså mycket om att ta kontakt med organisationer, myndigheter, företag, etc som efterfrågas på mässan.

Genom posten får du därför många nya värdefulla kontakter med potentiella framtida arbetsgivare. Efterfrågade egenskaper och kvallifikationer är: En god kommunikationsförmåga, vara organiserad och strukturerad, ha lätt för att ta kontakt med folk.

Intresserad?

Skicka en kort motiverande text till aktivitet@ufuppsala.se. Det går också bra att skicka eventuella frågor till denna mail. Sista ansökningsdag är fredag 10:e oktober.

Publicerad i Okategoriserade

JOIN US!

Join our team!

We are currently looking to fill these positions, if foreign policy and international affairs is in your interest and you are looking to evolve as a person – join us in our strive towards a more open world!

SPONS copy

UF Uppsala söker en reseassistent.UF Uppsala söker nu en ämbetsperson som skall vara Reseansvariges högra hand. Rollen som reseassistent innefattar att hjälpa till med planeringen av UFs kommande resor. Tidigare erfarenhet är inget krav utan de viktigaste egenskaperna som efterfrågas är engagemang och intresse.Som reseassistent bör man:Ha god planeringsförmågaHa ett stort intresse och engagemang för uppdragetVara pålitlig och kunna arbeta efter direktiv Ansökningar skickas till resa@ufuppsala.se senast fredagen den 26e september.

UF söker en aktivitetsassistent. Som aktivitetsassistent har du en dynamisk position inom UF. Tillsammans med Aktivitetsansvarige är du ansvarig för att samordna aktivitetsgruppen och genom den anordna roliga och intressanta aktiviteter för våra medlemmar. Dessa kan vara besök till organisationer och företag, diskussionskvällar, filmkvällar och mycket mer. 
Du som söker posten bör vara organiserad, ha en god kommunikationsförmåga och känna dig bekväm i en ledarroll. Eftersom vi har många internationella medlemmar i aktivitetsgruppen är färdigheter i Engelska ett klart plus. Låter posten intressant? Kontakta då aktivitet@ufuppsala.se med en kort beskrivning av dig själv. Deadline för ansökan är torsdag 2:a oktober.
 
 

LAYOUTANSVARIG

UF Uppsala söker en ny layoutansvarig för medlemstidningen Uttryck inför verksamhetsåret 2014/2015.

Uttryck utkommer fyra gånger per år och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys. Som layoutansvarig kommer du att vara väldigt självständig även om en tät kontakt med redaktionen krävs. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

* ta fram en ny layout tillsammans med redaktionen

* typsätta och sätta samman tidningen

* sköta de tekniska tryckerifrågorna och ta fram tryck-pdf:n

Det är ett omfattande jobb och tidigare erfarenhet av tidningslayout är en förutsättning för att självständigt kunna lösa de problem som uppstår och klara  av att hålla det tempo som krävs för att hålla en deadline.

Till ansökan bifogas ett halv A4:s beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som layoutansvarig. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast fredag den 26e september.  Du kan också skicka eventuella frågor på denna adress

RADIOANSVARIG

Utrikespolitiska föreningen utlyser härmed posten som radioansvarig för UF Uppsala för verksamhetsåret 2014/15. Som radioansvarig kommer du att leda Utrikespolitiska Föreningens eget radioprogram Radio UF som diskuterar allt mellan himmel och jord inom utrikespolitik. Du kommer även producera podcasts till vår hemsida. Utöver din post som radioansvarig för UF Uppsala kommer du också vara en del av studentradion 98.9 där programmet sänder. Radio UF:s redaktion har möten en gång i veckan där programidéer diskuteras samt vilka intervjuer man kan ordna. De förinspelade inslagen tar ungefär tre timmar att göra och slutligen ses vi kl 13.00 för att planera ihop våra live-diskussioner innan vi sänder kl 16.03.

Som radioansvarig bör man:

Ha ett stort engagemang och vara beredd på att lägga ner mycket tid

Ha en god samarbetsförmåga

Ha god framförhållning och alltid ha en plan B

Ha god samverkan med övriga representanter för UF Uppsala samt även dina medsändare på radiostationen

Vara kontinuerligt aktiv på Facebook och Twitter där vi marknadsför vårt program

Meriterande är att du har gått studentradions sändarutbildning i samarbete med folkuniversitetet Sänt var det här och att du har en cirkelledarutbildning.

Till ansökan bifogas ett halv A4:s beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som radioansvarig. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast fredag den 26e september. Du kan också skicka eventuella frågor på denna adress.

REDAKTIONSASSISTENT

Utrikespolitiska föreningen utlyser härmed posten som redaktionsassistent för medlemstidningen Uttryck för verksamhetsåret 2014/15. Som redaktionsassistent kommer du hjälpa till i arbetet med Uppsalas bästa tidning! Uttryck utkommer fyra gånger per år och innehåller krönikor och intervjuer såväl som fotoreportage och politisk analys. Du kommer vara en del av det redaktionella arbetet och arbeta nära redaktörerna. Uppgifterna ändras efter hand och är anpassade efter tidningscykeln men kan t.ex. bestå av korrläsning, kontakt med gästskribenter, planering inför redaktionsmöten, annonsförsäljning etc.

Som redaktionsassistent bör man:

Ha ett stort engagemang för tidningsproduktion och vara beredd på att lägga ner mycket tid

Ha en god samarbetsförmåga och bidra till en bra gruppdynamik.

Ha goda organisatoriska förmågor och kunna hantera många bollar i luften samtidigt.

Till ansökan bifogas ett halv A4:s beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som radioansvarig. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast fredag den 26e september. Du kan också skicka eventuella frågor på denna adress.

 

WEBBREDAKTÖR

Utrikespolitiska föreningen utlyser härmed posten som webbredaktör för medlemstidningen Uttryck för verksamhetsåret 2014/15. Som webbredaktör får du en unik chans att bygga upp Uttrycks hemsida från början. Vi nylanserar hemsidan denna termin och du ansvarar för att den växer och blir en digital portal för utrikespolitiskt intresserade. Hemsidan uppdateras med aktuella nyheter, podcasts från radion och texter från våra skribenter. Ett aktuellt, lätttillgängligt komplement till tidningen där nyheter som inte kan vänta till nästa tidning publiceras. Du kommer arbeta nära redaktörerna men ha mycket fria händer att utforma projektet i den riktning du känner för. Inga speciella tekniska kunskaper krävs, men datorvana är en fördel.

Som webbredaktör bör man:

Ha ett stort engagemang och kännedom om digital media

Vara beredd på att lägga ner mycket tid

Ha en god kommunikationsförmåga

Ha goda organisatoriska förmågor och kunna hantera många bollar i luften samtidigt.
Ta chansen att utveckla ditt skrivande och ditt ledarskap!

Till ansökan bifogas ett halv A4:s beskrivning av dig själv och varför du anser dig lämplig som webbredaktör. Ansökan skickas till redaktionen@ufuppsala.se senast fredag den 26e september. Du kan också skicka eventuella frågor på denna adress.

PR-FÖRMAN

Som PR-förman arbetar du i stor del självständigt men i samarbete med de båda PR-ansvariga. Du får dels hjälpa till med att marknadsföra olika evenemang och dels bidra med nya idéer för hur UF ska nå ut till fler. Detta innebär bland annat en problemlösningsförmåga samt ett intresse för att lära sig nya saker.
Vi söker dig som är engagerad, självgående och brinner för både politik och kommunkation! Om du är intresserad skriv till pr@ufuppsala.se och bifoga en kort presentation om dig själv och varför du söker posten. Sista ansökningsdatum är 26 september!

FOTOGRAF

Som fotograf kommer du regelbundet fotografera/filma de events och föreläsningar vi anordnar – ett utmärkt tillfälle att utvecklas som fotograf vare sig du är nybörjare eller vill ta ditt fotograf-CV vidare. Då vi ofta har kända föreläsare och besökare så kommer unika tillfällen för dig som fotograf uppstå ofta!

Vi söker dig som har ett intresse för att dokumentera, erfarenhet och teknisk kameravana är ett plus, egen kamera ett måste. Ansök till pr@ufuppsala.se innan den 26 september!

 

 
Publicerad i Okategoriserade

Projektledare för UMUN är nu tillsatta -ansökning till projektgruppen öppnas!

UMUN

Huvudansvariga för Uppsala Model United Nations (UMUN) är nu tillsatta! Vi vill välkomna Nynke Schaap and Brok Wubeshet som ny projektledare respektive vice projektledare. Detta innebär även att det nu är dags att söka till projektgruppen!

UMUN är en FN-simulation i form av en konferens arrangerad av studenter på Uppsala Universitet. Målet med konferensen är att deltagarna ska utveckla sin kunskap och förståelse för Förenta Nationerna, internationella relationer, konsekvenserna av globaliseringen och multilateral diplomati.

Är du intresserad av att vara med i projektgruppen för UMUN 2015, var god skicka in en motivering/introduktionsbrev till umun@ufuppsala.se före måndagen den 29 september. För mer information om UMUN gå in på www.uppsalamun.orgUppsala Model United Nations 2014,www.uppsalamun.org.

Publicerad i Okategoriserade

UF GET ACTIVE MINGLE [22/9] [17:00-19:00]

How did you plan to spend your time in Uppsala?

The number of wars, crises and catastrophes around us are steadily increasing. The world is evidently becoming harder and harder to live in. Most people want the current state to change but they can not agree on in which direction . Some of them carry a wealth of ideas concerning in what direction, but they do not know how to pursue them. Some choose to join Utrikespolitiska Föreningen.

The Uppsala association of international affairs has a history dating back to before the last great war. Its members have since then worked and acted to further improve the understanding of the state of society with an alumni network spanning across the globe through the UN and beyond.

Come meet us the 22/9! All the boardmembers will be present, get information about the different kinds of activities that UF provides and how you can participate and influence in our organization!

Publicerad i Okategoriserade

Prenumerera på nyhetsbrevet

Loading...Loading...