Dokument till årsmötet den 29/10

Under årsmötet den 29:e oktober kommer följande dokument att avhandlas. Stadgeenligt har dessa härmed gjorts tillgängliga för medlemmar fem dagar innan mötet äger rum. Instruktion om att dessa dokument tillgängliggörs på hemsidan utkom med kallelsen till årsmötet. Hjärtligt välkomna till UF:s årsmöte 2014!

Årsmötet äger rum klockan 16.00 i Hörsal 4 på Ekonomikum.

Dagordning UF Årsmöte 2014

Verksamhetsberättelse UF Uppsala 2013-2014

revisionsberättelse 13-14

 

Publicerad i Okategoriserade

Utlysning av PR-assistent

vill ha dig

Vill du utvecklas inom kommunikation och testa din sociala förmåga i en stimulerande miljö?

PR-assistenten arbetar tillsammans med de både PR-ansvariga med att marknadsföra föreningen och föreningens evenemang. Det finns stort kreativt utrymme samt stora möjligheter att utvecklas inom ämnet. Arbetet är dynamiskt och är alltifrån att formgivning, att formulera pressmeddelanden, strategiarbete, kontaktutveckling och helt enkelt brainstorma!

Vi söker dig som är kreativ, social och nyfiken! Du ska vara öppen för att lära dig nya färdigheter och problemlösning. Är du engagerad, självgående och brinner för utrikespolitik?

Om du är intresserad skriv till pr@ufuppsala.se och bifoga en kort presentation om dig själv och varför du söker posten. Sista ansökningsdatum är 22 oktober!

Publicerad i Okategoriserade

Kallelse till Utrikespolitiska föreningen i Uppsalas årsmöte 2014

Datum: Onsdagen den 29 oktober

Plats: Hörsal 4, Ekonomikum. Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala.

Tid: 16:00

               Dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Kallelseförfarandets godkännande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2013/2014
 8. Presentation av bokslut för verksamhetsåret 2013/2014
 9. Presentation av revisionsberättelsen för 2013/2014
 10. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 2013/2014
 11. Fyllnadsval till valberedning
 12. Inkomna motioner behandlas
 13. Övriga frågor
 14. Årsmötets avslutande

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Du som medlem har på årsmötet möjligheten att påverka centrala beslut i föreningen såsom medlemsavgift och val av styrelse. Medlem är den som erlagt medlemsavgift för innehavande verksamhetsår senast 21 dagar före årsmötet. Glöm inte medlemskortet.

Har du idéer om hur föreningen skulle kunna utvecklas – tveka inte att skriva en motion. Vi hjälper dig gärna om du inte gjort det tidigare. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet, alltså senast den 22 oktober och skickas till ordforande@ufuppsala.se. Verksamhetsberättelsen, där styrelsen för verksamhetsåret 2013/2014 berättar om året som gått, kommer att finnas tillgänglig på UF:s hemsida 5 dagar före årsmötet. Där finns även föreningens stadgar att läsa. Verksamhetsberättelsen kommer även att finnas i tryckt format på årsmötet.

 

Styrelsen genom

William Sundelin                                Rebecka Sjölund

Ordförande                                         Vice ordförande

 

Publicerad i Okategoriserade

Nya poster utlyses

Utrikespolitiska Föreningen utlyser tre poster.

PROGRAMASSISTENT

Att vara programassistent är en fantastiskt möjlighet att få engagera sig mer i Utrikespolitiska föreningen. Du får träffa spännande människor och du får en chans att aktivt påverka programmets utformning. Ditt jobb kommer vara att bistå programsekreterarna i deras arbete, vilket kan innebära många olika uppgifter, t.ex. att göra research på spännande föredragsteman, bjuda in föredragshållare, hjälpa till med genomförandet av föredragen och olika administrativa uppgifter. Posten är en av de mer krävande ämbetsposterna, men den ger otroligt mycket tillbaka!

Vi söker dig som är organiserad, ambitiös, engagerad och har ett stort intresse för utrikespolitik och föreningsarbete.

Programassistenten kommer att vara ämbetesperson och förtroendevald inom UF vilket kan innebära lättare styrelsearbete, så som att dela ut programblad, sätta upp affischer och hjälpa till vid större event.

Skriv en A4-sida där du berättar om vem du är, relevanta erfarenheter och varför just du skulle passa som programassistent för Utrikespolitiska föreningen och skicka till program@ufuppsala.se innan den 30 september. De ansökande som går vidare i processen kommer sedan att kallas till en personlig intervju.

 
AKTIVITETSASSISTENT
Som aktivitetsassistent har du en dynamisk position inom UF. Tillsammans med Aktivitetsansvarige är du ansvarig för att samordna aktivitetsgruppen och genom den anordna roliga och intressanta aktiviteter för våra medlemmar. Dessa kan vara besök till organisationer och företag, diskussionskvällar, filmkvällar och mycket mer.
Du som söker posten bör vara organiserad, ha en god kommunikationsförmåga och känna dig bekväm i en ledarroll. Eftersom vi har många internationella medlemmar i aktivitetsgruppen är färdigheter i Engelska ett klart plus. Låter posten intressant? Kontakta då aktivitet@ufuppsala.se med en kort beskrivning av dig själv. Deadline för ansökan är torsdag 2:a oktober.

 

KARRIÄRDAGSANSVARIG

Är du intresserad av att organissera en karriärmässa mot arbeten och internship inom det offentliga? Som karriärdagsansvarig leder du en grupp om 6 personer och har det övergripande ansvaret av att anordna den mässa som varje år besöks av hundratals Uppsalastudenter .

Förra årets karriärdag hade representanter från ett 30-tal myndigheter, fackförbund, organisationer och privata företag och ägde rum i april. Projektet som drivs av Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala och karriärdagsansvarige innehar en ämbetspost i UF. Karriärdagen har tidigare år varit ett samarbete med Uppsala Politicesstuderande, UPS och Uppsala Peace and Development Student’ Association.

Som Karriärdagsansvarig har du således det övergripande ansvaret och har till uppgift att koodinera projektgruppen. Arbetet handlar alltså mycket om att ta kontakt med organisationer, myndigheter, företag, etc som efterfrågas på mässan.

Genom posten får du därför många nya värdefulla kontakter med potentiella framtida arbetsgivare. Efterfrågade egenskaper och kvallifikationer är: En god kommunikationsförmåga, vara organiserad och strukturerad, ha lätt för att ta kontakt med folk.

Intresserad?

Skicka en kort motiverande text till aktivitet@ufuppsala.se. Det går också bra att skicka eventuella frågor till denna mail. Sista ansökningsdag är fredag 10:e oktober.

Publicerad i Okategoriserade