Vill du arrangera en serie lunch-seminarier på temat minoriteter? Uppmärksamma ett val med en debatt? Göra ett djupdykande journalistiskt reportage i en fråga du brinner för. Känner du ett engagemang för internationella frågor och vill driva ett projekt eller skapa en verksamhet som du tycker saknas inom UF? Då kan du ansöka om ett projektstöd från UF för att förverkliga din idé.

UF har avsatt en summa om 18 000 kr till projektfinansiering för medlemsdrivna projekt under verksamhetsåret 17/18. Enbart medlemmar i Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala (UF) kan ansöka om projektmedel.

Hur går en tillväga för att ansöka? 

Ladda ner riktlinjerna för UF:s projektfinansiering för att läsa viktiga detaljer kring hur en går tillväga för att söka och vilka typer av projekt som kan beviljas bidrag. Kontrollera att din idé faller inom ramen för vad UF kan stödja.

Om du tror att ditt projekt kan komma att beviljas projektstöd, ladda ned projektbeskrivingsmallen, (ansökan) fyll i den och skicka den till kassor@ufuppsala.se. Vi återkommer inom en vecka efter att ansökan kommit oss tillhanda och besvarar om vi kan gå vidare med ansökan.

 

Filer:

Ansökningsmall

Utvärderingsmall

Riktlinjer för projektfinansiering

Om du har svårt att öppna filerna, hör av dig till kassor@ufuppsala.se