Are you interested in foreign affairs and would like to learn more through interesting, fun and interactive activities? Then the Activity Group is the right one for you!

The Activity Group organizes most events that are not lectures or trips abroad. It is the members who choose which activities they want to help organize. At the meetings we brainstorm new activities, specify and define new ideas and follow up on ongoing projects. The projects are often planned in more detail by smaller groups, and the meetings are generally for giving the different projects the necessary preconditions to succeed. This is done mainly by appointing smaller project groups and giving projects certain guidelines. In the Activity Group several projects are usually being organized simultaneously and the only limit for what projects can be realized is the imagination of the members.

At the meetings it is up to you how active you want to be and it can take some time to find the project you want to help realize. The only golden rule is that you follow through with the assignments you take on, but which ones you choose is completely up to you.

Examples of previous activities organized by the Activity Group are: fundraisers, study visits, film festivals, language exchange, election nights, themed parties and workshops.

Come to a meeting, have some coffee and learn more about how the group works!

Activity Coordinators

Louise Nordling och Nicole Nordström
activity@ufuppsala.se

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Är du intresserad av utrikespolitik och skulle vilja lära dig mer genom intressanta, roliga och interaktiva aktiviteter? Då är Aktivitetsgruppen rätt grupp för dig!

Aktivitetsgruppen ordnar de flesta events som inte är föreläsningar eller resor utomlands. Det är medlemmarna som väljer vilka aktiviteter de vill vara med och organisera, varför de aktiviteter som genomförs även alltid lockar en mängd studenter som inte är medlemmar i gruppen.

Vem kan bli medlem i Aktivitetsgruppen?
Alla. Det finns inga krav på vem som kan gå med i gruppen. Dock kräver vissa aktiviteter ett UF-medlemsskap, därför kan det vara bra att teckna ett sådant innan eller kort efter att ha gått med i gruppen.

Vad händer på mötena?
Vi brainstormar av nya aktiviteter, konkretiserar idéer och följer upp startade projekt. Projekten planeras oftast mer ingående i mindre grupper och Aktivitetgruppsmötena är huvudsakligen till för att ge de olika projekten nödvändiga förutsättningar för att lyckas. Detta görs genom att sammansätta de mindre grupperna och ge ett projekt vissa riktlinjer. I Aktivitetsgruppen pågår vanligtvis ett flertal projekt samtidigt och den enda gränsen för vad som kan genomföras är medlemmarnas vilja.

På mötena är det upp till dig hur aktiv du vill vara och självklart kan det ta en viss tid att hitta det projekt som du verkligen skulle vilja vara med och genomföra. Den enda gyllene regeln som finns är att utföra de uppgifter du åtagit dig, men det är helt upp till dig vilka uppgifter du tar på dig.

Några exempel på tidigare aktiviteter som genomförts i Aktivitetsgruppen är: Fundraisers, studiebesök, filmfestivaler, språkutbyten, valvakor, temafester och workshops.

Kom på ett möte, ta en fika och lär dig mer om hur gruppen fungerar!

Aktivitetsansvariga

Louise Nordling och Nicole Nordström
activity@ufuppsala.se