UF_debate_club

Do you like to debate? Do you want to practice speaking before an audience, sharpen your arguments, and improve your rhetoric and English? Join the UF Debate Club!

In the Debate Club you will get the chance to debate with others before an audience according to the rules used for debates in the British Parliament. If you do not want to debate you can simply listen to the ones who do! Feel free to stop by as an audience, no pre-registration is necessary.

For more information, please join out Facebook group Uppsala Debate Club.

If you have any questions you are more than welcome to contact us!

Head of the Debate Club

Emma Bergvall

debateclub@ufuppsala.se

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Gillar du att debattera? Vill du öva på att prata inför grupp, vässa dina argument, förbättra din retorik och din engelska? Kom till UF:s debattklubb!

I Debattklubben får du chans att debattera med andra inför publik enligt de regler som används vid debatter i det brittiska parlamentet. Vill du inte debattera själv kan du lyssna på dem som gör det! Kom gärna förbi som publik om du vill se hur det går till, ingen föranmälan krävs.

Gå även gärna med i vår grupp på Facebook Uppsala Debate Club.

If you have any questions you are more than welcome to contact us!

Head of the Debate Club

Emma Bergvall

debateclub@ufuppsala.se