UF_program_group

One of the main objectives of the Uppsala Association of Foreign Affairs is spreading knowledge, and to achieve this goal we organize two lectures per week on different topics connected to foreign affairs. To plan and organize these lectures is rewarding and incredibly fun! If you have a dream lecturer or topic you would like to immerse yourself in then the Program Group is the right one for you. It is also an excellent opportunity to make connections that can be valuable in the future.

The group consists of two Program Secretaries, two assistants and a number of motivated and engaged students whose main role is inviting interesting people who are willing to share their knowledge. To get famous and experienced journalists, writers, politicians, scientists and representatives from organizations to hold lectures in Uppsala is not as hard as one might imagine. The Uppsala Association of Foreign Affairs is renowned and has a good reputation thanks to the incredible dedication of its members. Furthermore, there are many people who were involved in the association in the past who are happy to contribute.

The group meets every Monday to brainstorm together on who to invite, how to write the perfect invitation and plan the actual lectures, of course involving coffee and having a good time. The meetings are held in our office in Ekonomikum. Besides inviting lecturers, we also discuss politics and world events. How involved you want to be is up to you, and there is no requirement to participate in every meeting or event.

If you are even the slightest bit interested, we hope to see you at the next Program Group meeting!

You can also find us on Facebook, join our group Program group UF Uppsala!

Program Secretaries

Johan Bergman and Julia Thelin

program@ufuppsala.se

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Ett av Utrikespolitiska föreningens huvudsakliga mål är att sprida kunskap, för att lyckas med detta anordnar vi två föreläsningar i veckan på olika utrikespolitiska ämnen. Att planera och organisera dessa föreläsningar är givande och otroligt roligt! Om du har en drömföreläsare eller ett ämne som du vill fördjupa dig i är programgruppen verkligen rätt plats för dig. Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att knyta kontakter som kan vara värdefulla i framtiden.

Gruppen består av två programsekreterare, en assistent och ett antal motiverade och engagerade studenter vars huvudsakliga uppgift är att bjuda in olika intressanta människor som är villiga att dela med sig av sin kunskap. Att få kända och erfarna journalister, författare, politiker och representanter från frivilligorganisationer är inte så svårt som man skulle kunna tro. Utrikespolitiska föreningen är välkänd och har ett gott rykte tack vare alla fantastiska medlemmars goda guvenörskap. Dessutom finns det ett par UF-rävar som varit aktiva själva en gång i tiden.

Gruppen ses varje måndag och brainstomar tillsammans  om vilka vi vill bjuda in, hur man skriver den perfekta inbjudan och planerar själva föreläsningen som sådan, självklart över lite fika och många skratt! Mötena hålls på vårt kontor på Ekonomikum. Till våra uppgifter hör självklart också att se till att föreläsningen eller debatten flyter på bra och naturligtvis se till att föreläsaren får vår traditionella UF-mugg som tack i slutet av föreläsningen. Det är det inte sällan som föreläsaren i fråga följer med på nation efteråt, då ges vi tillfälle att ställa fler frågor eller bara hänga lite.

Alla är varmt välkomna!

Du kan också hitta oss på Facebook! Gå med i gruppen Program Group UF Uppsala.

Programsekreterare

Jacob Bergman och Julia Thelin
program@ufuppsala.se