Would you like gain new perspectives by stepping out into the world and see what the news might miss? The UF’s travel group arranges two politically and culturally interesting international trips a year. 

Last year 16 UF members visited Colombia and Washington D.C. The coming journeys will probably be just as exciting, so make sure to join the travel group’s Facebook group for updates, start-up meeting info and the ability to influence the choice of future trips.

Why do we go?
The objective of UF Uppsala is to further international debate by, for example, stimulating discourse and creating opportunities for extensive learning. Might not traveling be the absolute best way of achieving these tasks? As a UF traveler you get the chance of meeting international organisations, local authorities and institutions, NGOs, and businesses, all on site to gain a deeper understanding of the region’s current affairs together with other politically minded people.

Where do we go?
In the travel group we decide on the destinations together. These are commonly topical in the foreign affairs arena or they are interesting because they often are overlooked in media. There are usually two trips in the academic year that vary in length. If you want to be part of deciding where the next adventure will take us then keep an eye on the facebook group for the first start-up meetings. All thoughts and ideas are encouraged!

Who can go?
Everyone who is a member of UF Uppsala can join on a trip – we require nothing other than a genuine interest!

Do you have any thoughts or questions don’t hesitate to contact the travel coordinator:

Fredrika Andersson
travel@ufuppsala.se

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Vill du ta steget ut i världen, få nya perspektiv och hjälpa till att uppmärksamma det som nyhetsrapporteringen missar? UF:s vetgiriga resegrupp besöker två gånger per år intressanta politiska och kulturella platser världen över!

Under hösten i fjol bar det av till Israel och Palestina och Washington DC. Nästkommande destinationer blir med allra största sannolikhet minst lika spännande, se till att gå med i resegruppens Facebookgrupp för att inte missa information om kommande uppstartsmöten och möjligheter att påverka nästa resmål.

Varför åker vi?
Utrikespolitiska föreningens syfte är att sprida information om, samt väcka debatt kring, utrikespolitiska frågor. Frågan är om det finns något bättre sätt att uppnå detta på än att ta våra medlemmar direkt dit där det faktiskt händer? Här får du chansen att träffa internationella organisationer, NGOs, företag och lokala myndigheter på plats för att få en djupare förståelse för aktuella frågor i regionen tillsammans med andra politiskt intresserade!

Vart åker vi?
I resegruppen kommer vi gemensamt fram till våra destinationer. Dessa är ofta aktuella ur ett utrikespolitiskt perspektiv eller kanske en intressant plats det rapporteras mindre om. Vanligtvis är det två resor per verksamhetsår och dessa resor är av varierande längd. Om du vill vara med och påverka vart nästa äventyr bär av, håll då utkik efter respektive resas första planeringsmöte. Alla förslag och idéer välkomnas!

Vilka kan åka?
Alla som är medlemmar i UF kan följa med på våra resor! Det krävs inget annat än ett genuint intresse för att lära sig mer om världen. Gå med i “Travel Group UF Uppsala 17/18” på Facebook om du är intresserad av att följa med eller bara vill veta mer om vad vi gör just nu!

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta reseansvarig:

Fredrika Andersson
travel@ufuppsala.se